↑ Return to Vrh “B”

Fotky od majitelů

 

 

 BENITTO    10 měsíců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENITTO    7 měsíců

 

 

 

 BENITTO    6 měsíců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAILEEN    6 měsíců

 

 

                             

 

 

  BESSY    6 měsíců                                                       BE MY JACKIE   6 měsíců                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BELLITA BELLA    6 měsíců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESSY   5 měsíců

 

 

 

 

BELLITA BELLA   4 měsíce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BENITTO    3 a půl měsíce